>>> Předmět činnosti

Stavební výroba

COMMODUM, spol. s r.o. je stavební společností s takovým zaměřením, že její pole působnosti lze sledovat v celém regionu severní Moravy. Firma realizuje stavby v těchto oborech:

Výstavba čističek odpadních vod a kanalizací
Výstavba čističek odpadních vod včetně technologií, projektová dokumentace, inženýrská činnost při výstavbě, zajištění servisu na dodaná zařízení po celou dobu provozu, kompletní zemní práce, pokládka potrubí a šachet, pokládka a svařování PE, PP potrubí, výstavba vodojemů a vodovodů.

Vodohospodářské stavby
Úprava vodních toků, výstavba a opravy břehového opevnění, kamenické práce, opěrné stěny, stupně, prahy.

Občanské a průmyslové stavby
Výstavba a rekonstrukce občanských a průmyslových staveb, výstavba montovaných RD, projektová a inženýrská činnost, stavební poradenství.

Výstavba zpevněných ploch a komunikací
Výstavba a rekonstrukce komunikací, chodníků a zpevněných ploch, zemní práce a práce mechanizmy, výstavba a opravy propustků a mostů menších rozpětí.

Výstavba inženýrských sítí
Výstavba plynovodů, pokládka HDPE trubek včetně tlakování a kalibrace, pokládka elektrických rozvodů nízkého a vysokého napětí.