>>> Strategie a cíle

Strategie, politika a cíle

Zásady, které jsou ve společnosti COMMODUM, spol. s r.o. dodržovány vycházejí fakticky z certifikací ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001, které naplňujeme. Odpovědnost za naši práci tedy pociťujeme nejen k investorům či k sobě samým, ale také k našim zaměstnancům a v neposlední řadě i k životnímu prostředí. Takto nastavené hodnoty zásadním zůsobem přispívají ke konkurecneschopnosti společnosti a proto děláme maximum, abychom je do budoucna nejen udrželi, ale také dále rozvinuli.

Principy integrované politiky, ze kterých firma vychází a kterými se řídí, jsou:

 • Zvýšení stability a síly společnosti dosáhnout za podpory integrovaného systému řízení při trvalém zlepšování a zvyšování efektivity vykonávaných činností.

 • Zajistit plně funkční komunikační systém pro vzájemné předávání informací se všemi zainteresovanými stranami s cílem oboustranně otevřeného dialogu. Vstřícně a účelně komunikovat také se zaměstnanci, vnímat a respektovat jejich názory a doporučení v oblasti vlivu společnosti na životní prostředí a ochranu zdraví a bezpečnost při práci.
 • Činnosti vykonávat v rámci integrovaného systému řízení vždy v souladu s požadavky platných legislativních předpisů, obecně závazných předpisů, norem, jiných požadavků včetně požadavků zákazníka.
 • Předcházet znečišťování životního prostředí a uplatňovat prevenční postupy v ochraně životního prostředí (tzn. trvale předcházet znečišťování vody, půdy a vzduchu vlivem svých činností a to opatřeními v oblasti organizační, vzdělávací a technické)
 • Zvyšovat uvědomění a získávání potřebných znalostí zaměstnanců v otázkách ochrany životního prostředí a BOZP plánovaným vzděláváním
 • Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců společnosti za celkovou úroveň v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Analyzovat rizika a zamezovat vzniku pracovních úrazů v důsledku porušení předpisů ze strany zaměstnavatele a zaměstnanců a také lehkomyslného jednání zaměstnanců.
 • Stanovením měřitelných cílů a programů v oblasti kvality, environmentu a BOZP zajistit trvalý přehled o skutečném plnění ukazatelů.
 • Veškerý nákup surovin, výrobků, nově aplikovaných i stávajících technologií a služeb přezkoumávat z hlediska požadavků integrovaného systému řízení.
 • Neustále zlepšovat systém řízení a výkonnost BOZP.
 • Požadovat od dodavatelů převzetí plné odpovědnosti za dodržení požadavků zákazníka na kvalitu, životní prostředí a BOZP.
 • Poskytovat odpovídající zdroje, nezbytné k zavedení, udržování a zlepšování všech implementovaných systémů

Dalším vůdčím strategickým záměrem společnosti COMMODUM, spol. s r.o. je působit ve stavebních oborech a dřevovýrobě tak, aby byla konkurenceschopná a dokázala svým progresivním růstem zaujmout přední pozice také mimo svůj mateřský region. Plánovaná expanze se pro stavební výrobu týká především Olomouckého kraje. K podpoře tohoto záměru jsme otevřeli přímo v Olomouci novou kancelář, kterou naleznete zde.

V oblasti dřevovýroby expandujeme na celoevropský trh a to prostřednictvím internetového obchodu s našimi produkty v německé verzi (www.aaa-treppen.de) a plánujeme také rozšíření díky anglické a ruské mutaci našeho e-shopu.

Naše cíle pro rok 2017 naleznete zde:

- - -